<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2387426601323219&ev=PageView&noscript=1" />
free web creation software
Mobirise

Lasarteko Sariak 30 urte!!
¡30 años del Trofeo Lasarte!
Aurtengoan 30 edizio egingo ditu gure sariak eta zerbait berezia izatea nahi dugu. Edizio honetan lehen aldiz sari ekonomikoak izango ditugu eta saria arratsaldera pasa dugu. Edizio hau, hurrengoetarako irteera puntu berri bat izatea espero dugu.

Esta temporada nuestro trofeo cumple 30 ediciones y queremos que sea algo especial. Por primera vez, en esta edición hemos incluido premios en metálico y hemos pasado el trofeo a jornada de tarde. Esperamos que esta edición sea un nuevo comienzo para todas las que vendrán después.

Mobirise

ELEKTRONIKOA-Electrónico 
Aurreko ideiarekin lotuta, 30. edizio honek, lehen aldiz, kronometratze elektronikoa izango du, ohiko eskuzko kronometratzearen ordez.

Unido a la idea anterior ésta 30ª edición tendrá, por primera vez, cronometraje electrónico en lugar del cronometraje manual que ha tenido hasta ahora.

JARRAI GAITZAZU! - ¡Síguenos!

GAKOAK - Claves

Hauek dira kategoria desberdinen Sariko proba aukerak.
Estas son las opciones de pruebas de cada categoría.

Mobirise

A Kategoria
Categoría A

50 Tximeleta-Mariposa
50 Bizkar-Espalda
50 Bular-Braza
50 Libre-Libres
- Proba 1 Prueba -

Australiarra-Australiana

Mobirise

B Kategoria
Categoría B

50/100 Tximel.-Marip.
50/100 Bizkar-Espalda
50/100 Bular-Braza
50/100 Libre-Libres
- 2 Proba/Pruebas -

Australiarra-Australiana

Mobirise


C Kategoria
Categoría C

100 Tximeleta-Mariposa
100 Bizkar-Espalda
100 Bular-Braza
50/100/200/400 Libre
200/400 Lau Est.-Est.
-2 Proba/Pruebas Max-

Mobirise

D Kategoria
Categoría D

50/100 Txim.-Marip. 
50/100 Bizkar-Espalda
50/100 Bular-Braza
50/100/200/40 Libre
200/400 Lau Est.-Est.

-3 proba/Pruebas Max-

PROBA EGITARAUA - Programa de pruebas

Hau da Lasarteko XXX. Sariak izango duen lehiaketa programa
Éste es el programa de pruebas para el XXX Trofeo Lasarte

PROBA-pruebaGENEROA-género
100 tximeleta/mariposaGizonezkoak-Masculino
50 tximeleta/mariposaEmakumezkoak-Femenino
100 bizkar/espaldaGizonezkoak-Masculino
50 bizkar/espaldaEmakumezkoak-Femenino
400 libre/estilo libreGizonezkoak-Masculino
400 lau estiloak/estilosEmakumezkoak-Femenino
50 bular/brazaGizonezkoak-Masculino
100 bular/brazaEmakumezkoak-Femenino
50 libre/estilo libreGizonezkoak-Masculino
100 libre/estilo libreEmakumezkoak-Femenino
200 lau estiloak/estilosGizonezkoak-Masculino
200 libre/estilo libreEmakumezkoak-Femenino
50 tximeleta/mariposaGizonezkoak-Masculino
100 tximeleta/mariposaEmakumezkoak-Femenino
50 bizkar/espaldaGizonezkoak-Masculino
100 bizkar/espaldaEmakumezkoak-Femenino
200 libre/estilo libreGizonezkoak-Masculino
200 lau estiloak/estilosEmakumezkoak-Femenino
100 bular/brazaGizonezkoak-Masculino
50 bular/brazaEmakumezkoak-Femenino
100 libre/estilo libreGizonezkoak-Masculino
50 libre/estio libreEmakumezkoak-Femenino
400 lau estiloak/estilosGizonezkoak-Masculino
400 libre/estilo libreEmakumezkoak-Femenino
Australiarra/AustralianaMistoa-Mixto

MUGAK - Límites

Hauek dira gure sariak dituen serie kopuru mugak
Éstos son los límites en cantidades de series para nuestro trofeo

DISTANTZIA
Distancia
KOPURU MAXIMOA (BIKT igerilariak barne)
Cantidad máxima (Incluido nadadores/as BIKT)
50m32 serie/series 
100m24 serie/series
200m8 serie/series
400m4 serie/series

Banakakoak - Individuales

FINA puntuak - Puntos FINA
1. Txapela + 100,00 €
2. 75,00 €
3. 50,00 €

Taldekakoak - Por Clubes

Puntuak - Puntos
1. Garaikurra-Trofeo
2. Garaikurra-Trofeo
3. Garaikurra-Trofeo

Kategorika -Categorías

FINA puntuak - Puntos FINA
1. Urrea-Oro
2. Zilarra-Plata
3. Brontzea-Bronce

Datak - Fechas

Hauek dira Lasarteko Sarirako kontutan hartzeko datak
Éstas son las fechas a tener en cuenta para el Trofeo de Lasarte

Maiatza 
Mayo

Behin behineko izen ematea zabaltzea
Apertura inscripción provisional

Ekainak 11, 9:00
11 de junio, 9:00

Behin behineko izen emate amaiera
Fin inscripción provisional

Izen emate kopuruaren mugak, media bezala, guztira:
Límites de la cantidad de inscripciones, como media, máximo:

4 serie 400 metroetan / 4 series en 400 metros
8 serie 200 metroetan / 8 series en 200 metros
24 serie 100 metroetan / 24 series en 100 metros
32 serie 50 metrokoetan / 32 series en 50 metros

Zehaztutako serie kopuruetan sartzen ez diren igerilariek izen emate berria egiteko aukera izango dute.
Los/las nadadores/as que no entren en la cantidad de series tendrán la oportunidad de hacer una nueva inscripción.

Ekainak 12, 12:00
12 de junio, 12:00

Behin betiko izen emate amaiera
Fin inscripción definitiva

Epea amaituta, behin betiko zerrendak argitaratuko dira
Terminado el plazo, se pubicarán los listados definitivos.

Ekainak 15, 16:00
15 de junio, 16:00

Lasarteko XXX. Sariaren hasiera
Inicio del XXX Trofeo Lasarte

AUSTRALIARRA-Australiana

Proba hau haurrentzako oso erakargarria bihurtzen den kanporaketa proba bat da. Denborarik bada, benjamienz gain, alebinek ere burutzeko aukera izango dute.

Esta prueba es una prueba eliminatoria que resulta muy atractiva para los/las niños/as. Si tenemos tiempo, además de para los/las benjamines, la realizaremos también para alevines

ELKARBANATU! - ¡Comparte!

Helbidea - Dirección 
Beko Kale Bidea 1, 2. solairua
20160 Lasarte-Oria
Gipuzkoa, Euskal Herria

Kontaktua-Contacto
Email: info@buruntzaldeaikt.eus 
Telef./WhatsApp: 696 506 632

Lege Oharra
Nota Legal

ALBISTEAK-NOTICIAS
Blog-a-Blog